Vissa webbprojekt misslyckas och blir inte klara tid, man uppnår inte sitt syfte eller mål med webbplatsen eller så kanske budgeten spricker. Vi vill dela med oss av våra tips från alla de hundratals webbprojekt som vi genomfört under årens lopp. 

Same bed different dreams

Ett uttryck som kan beskriva många webbprojekt där kunden och webbyrån har olika syn på samma fråga. Som kund har man en tydlig vision och webbyråns uppgift är att förstå och förädla visionen med möjliga lösningar. I slutet av ett projekt vill man i möjligaste mån undvika ord som ”vi missförstod varandra”, ”vi hade olika syn på projektet”, ”vi trodde att ni skulle …”.

De flesta webbprojekt som havererat har haft en bristfällig start. Det kan resulterat i att man blir oense på slutet om vad som borde ha gjorts eller inte. Inte sällan har man som kund bråttom då man äntligen fått ”go” från ledningen, ofta med en begränsad budget för att ta in extern hjälp i analysarbetet. Många tror att ett webbprojekt inte är så svårt och startar projektet med en tanke om att det blir nog bra när om vi bara kör järnet. Det blir det sällan om man inte stannar upp och tänker till i början.

Att vara tydlig med sin önskade tidsplan, vad man förväntar sig av varandra, vad man är rädd för eller oroar sig för, vad man har för erfarenhet från tidigare projekt etc. är viktigt. Man ingår i en relation och då är det viktigt med ärlighet och tydlighet. Vi kan sträcka oss så långt som att det även är bra för parterna att förstå vad man i projektgruppen har för olika personlighetstyper.

Vi föreslår att man alltid börjar högst upp i frågeställningen och därefter borrar sig neråt i detaljer. Börja med Varför. Varför ska vi genomföra webbprojektet? Vad är syfte och målet med projektet och med den långsiktiga webbplatsen? Många kunder har redan svar men det är viktigt att låta webbyrån förstå hela bilden av projektet och ert bolag.

Det är bra om man konkretiserar målsättningen med siffror. Några exempel;

Kartlägg era besökare

En av de viktigaste delarna i webbprojektet är att analysera webbplatsens nuvarande och framtida besökare. Vilka är era besökare och varför kommer de till webbplatsen?

Innan ni börjar rekommenderar vi att ni genomför kundundersökningar och intervjuer med medarbetare och ledning. När ni gjort detta tar ni fram personas och analyserar era nuvarande besökare.

Efter att man definierat och kategoriserat sina målgrupper är det bra att ta fram en effektkarta (en excelfil med rutnät funkar) där man kartlägger vad varje grupp söker (i prioriterad ordning), vad de vill göra, känna och vad ni som ägare av webbplatsen vill att besökaren gör. Tvinga er att prioritera era svar, även om det kan vara svårt. Denna kartläggning är ovärderlig när ni därefter påbörjar underlaget till struktur, koncept och design.

Kravspecfikation

I många projekt är det svårt att ta fram en bra och användningsbar kravspecifikation. Antingen är den alldeles för ytligt skriven eller så har man gått ner för mycket i detaljer som hämmar webbyråns arbete med möjliga lösningar. Vi rekommenderar att man skriver krav som börjar med ”det ska gå att …”. Då skriver man krav på en nivå som ligger nära användaren och som samtidigt gör det lättare för webbyrån att ta fram ultimata lösningar.

Ett alternativ till kravspecifikation är att skriva ”use case scenarios”. Det innebär att man skriver olika scenarios som en användare av webbplatsen ska kunna göra. Man kan då dela upp use cases efter vem en besökare är; ny kund, befintlig kund, inloggad, administratör etc.

Enkel skiss

Eftersom det mesta i ett webbprojekt handlar om att låta webbyrån förstå visionen är det ofta användbart om kunden (förslagsvis tillsammans med webbyrån) tar fram enkla skisser på hur webbplatsen ska disponeras. Det gör att man måste tänka till och förklara sina tankar lite mer.

En kontaktperson

Både webbyrå och kund bör ha EN kontaktperson som är ansvarig för webbprojektet. Dessa två projektledare har i sin tur ansvar att kommunicera med resterande medlemmar och driva projektgruppen. Inte sällan är det för många kockar och det blir sällan bra.

Tydlig korrektur

När man som kund får se de första designskisserna är det vanligt att man har svårt att förklara vad man gillar och inte gillar. Vi rekommenderar att man låter det ta någon/några dagar innan man ger feedback. Ta t.ex. en helg och fundera. Samla därefter gruppen och ge feedback i samlad trupp. Som webbyrå är det ofta svårt att väga olika (inte sällan motsägelsefulla) önskemål från olika personer.

Undvik mail med många färger

Framförallt i slutet av ett webbprojekt förekommer ibland långa mail med korrektur som börjar enkelt men som sedan växer till texter med olika färger där det blir svårt att förstå vad som är klart, vad som är en åsikt och vad som är ett krav.

Vi brukar jobba i Trello, ett projektverktyg som ger en tydlig översikt över vad som är klart och vad som återstår i projektet och där det är enkelt att samla korrektur på ett ställe.

Förbered lansering i tid

Ett vanligt misstag är att man i slutet av projektet upptäcker att ”nämen oj, vi ska visst lansera imorgon – kan vi det? Det är ju jätteviktigt!”. Försök vara ute i så god tid som möjligt med att meddela när ni önskar lansera. När allt innehåll på webbplatsen är färdigt och på plats behöver webbyrån lite tid för att slutföra de sista delarna innan lansering; en re-write map (för Google), administration kring domäner samt webbläsartester och eventuell korrektur från tester.

Följ upp och utvärdera

När webbplatsen är lanserad tycker ofta projektmedlemmarna att det är skönt att projektet är klart och lanserat. Vi tycker att det är mycket viktigt att redan vid lansering boka in ett möte med projektgruppen. Gå igenom;