Från den 21 april 2015 kommer Google att ranka webbplatser som är mobilanpassade mer än de som inte är det i det mobila sökresultatet.

Triggerfish var som vissa av våra kunder vet tidigt ute med att erbjuda mobilanpassade webbplatser som vi då byggde i en separat plattform (Mobilwebb). Den satsningen är numera skrotad då alla våra projekt bygger på responsiv webbdesign.

Nu (ett antal år senare) meddelar alltså Google på sin blogg, Google Webmaster Central Blog, att de kommer att hjälpa mobilvänliga webbplatser om man söker från mobilen. Det betyder att om du INTE har en mobilanpassad webbplats kommer den att synas sämre.

Google skriver så här på sin blogg: “Starting April 21, we will be expanding our use of mobile-friendliness as a ranking signal. This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results. Consequently, users will find it easier to get relevant, high quality search results that are optimized for their devices.”

Vad gör man om man inte gjort detta än? Skall man få panik? Både ja och nej. Vår rekommendation är att först ta reda på hur många % av besökarna som kommer via mobila enheter idag. Hur stor är avvisningsfrekvensen från mobilen kontra desktop? Har man över 15% mobila besökare så skall man skyndsamt höra av sig till oss och få hjälp med att göra webbplatsen responsiv.