Googles sökresultat med sin extraktion av innehåll, grafik, listningar som är utfällningsbara, samt videoklipp direkt i resultaten, har visat sig fungera väldigt bra (för Google). Närmare hälften av alla de sökningar som gjorts i år stannar vid resultatsidan. Detta är bra resultat för Google, som har arbetat intensivt på att få sökande att stanna längre på den egna domänen. För de som äger webbplatserna och som vill få över trafiken till sin egna webbplats är det inte lika bra.

Lite intressant statistik i sammanhanget:

Statistiken kommer ifrån företaget JumpShot. Den har analyserats av SparkToro och underlaget är amerikanska sökningar som gjordes under första kvartalet i år. Mer än 150 miljarder sökningar granskades.