För några veckor sedan deltog jag i en certifieringkurs för Google Analytics. Jag tycker att Google Analytics är ett väldigt bra verktyg för att optimera och öka konverteringen på webbplatser och analysera hur vi kan få ut mer av vår webbplats.

Därför tänker jag nu dela med mig av några grundläggande saker. I detta inlägg fokuserar jag övergripande affärsmål och mål i analytics. För att få ut bra information ur Google Analytics måste du nämligen göra din hemläxa på en mer övergripande nivå.

Övergripade affärsmål (Business Objectives)

För att förstå vilken data som är relevant och vad du vill mäta i denna enorma mängd av data är det viktigt att fundera över:

Detta görs bäst runt ett bord (eller i en skön soffgrupp) med några som är insatta i den verksamhet du är engagerad i. Detta ligger till grund för målen i Analytics som vi kommer till nu.

Mål i Google Analytics (Goals)

Mål i Google Analytics är ett flexibelt sätt att mäta hur väl din webbplats eller app når dina mer konkreta mätbara mål som grundar sig i era övergripande affärsmål. Varje gång en användare slutför ett mål loggas en omvandling i ditt Google Analytics-konto. Det går även att koppla ett ekonomiskt värde till målet för att se hur mycket ekonomiskt värde omvandlingarna bidrar med. Målomvandlingsfrekvensen (slutförandefrekvensen) visas i målrapporterna på ditt konto.

Exempel på mål från analytics helpcenter:

Du kan läsa mer om mål i google analytics helpcenter.

Utifrån de mål du satt upp för verksamheten och i google analytics kommer du kunna dra slutsatser och vidta åtgärder för att öka din konvertering som bidrar positivt till era övergripande affärsmål.

Triggerfish erbjuder tjänster inom analys, här kan du läsa mer om det. 

Ps. När du börjar experimentera med din data i Google Analytics kan jag rekommendera att göra en profilkopia som back-up(rådata) då vissa inställningar är definitiva.