GDPR är nya datalagen (eller dataskyddslagen) som träder i kraft 25 maj 2018. Den kommer ersätta PuL och kommer påverka alla företag, därför är det dags att börja planera hur just ditt företag måste förändra sitt arbetssätt för att vara redo.

De allra flesta webbplatser sparar data om besökaren som besöker webbplatsen. Alla har sett knappen där man måste acceptera att webbplatsen sparar information om cookies som dyker upp allt oftare idag. Det var bara början, nu kommer alltså en lag som ger mer skydd åt besökaren. En stor skillnad är att denna lag har en tydligare straffskala än vad tidigare PuL hade. Nu kan det innebära en sanktionsavgift på 4% av bolagets totala omsättning om man inte följer lagen.

Rättigheter för besökaren i samband med GDPR

Rättslig grund för att du sparar information

Vad ställer då detta för krav på ditt företag?

Vad bör ni göra redan nu?