En fråga vi ofta får är vad vi rekommenderar för en webbplats som har behov av att visa sitt innehåll på flera olika språk: att använda ett flerspråksstödspluginen eller att använda en så kallad multisite i WordPress.

Båda tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar. Här nedan reder vi ut begreppen och försöker ge er en vägledning i vad ni skall välja.

Obs. Vi använder begreppen språk och marknader då det inte alltid är samma sak. Inom t.ex. en marknad kan det ibland finnas ett behov av att visa innehållet på flera olika språk.

Innan man väljer är det viktigt att man tänker igenom sina krav, syftet med webbplatsen samt vilken typ av organisation man har.

Typiska frågor är:

Flerspråksstödsplugin

Med ett flerspråksstödsplugin har ni en webbplats på flera olika språk. Fördelen med detta är att ni slipper byta webbplats för att skapa innehåll på flera olika språk och ni kan enkelt duplicera och översätta era sidor.

Det är även rent tekniskt en enklare installation att underhålla och att vidareutveckla – ni slipper ta hänsyn till de olika fallgroparna som kan uppstå med en multisiteinstallation – mer om detta längre ner.

Vi rekommenderar er att använda ett flerspråksstödsplugin om er kravbild ser ut enligt följande:

Multisite

Multisite-lösningen innebär kort att man i WordPress sätter upp olika separata webbplatser inom samma WordPress-installation.

Som nätverksadministratör kommer man åt alla webbplatser från ett och samma inlogg och man kan enkelt ge olika redaktörer åtkomst till ett eller flera språk.

Rent generellt rekommenderar vi en multisite-installation om:

Vilken väg skall man välja? Som alltid beror det lite på men vi hoppas att ovan beskrivning gjort saker och ting tydligare samt även hjälpt er vilka frågor som är viktiga att fundera över.

Hoppas vi att du blivit klokare. Hör gärna av dig med frågor gällande just era behov.