Den 1 juli 2023 ersätts Google Universal Analytics med Google Analytics 4 (GA4). Versionsbytet har stora konsekvenser för dig som använder nuvarande GA och kräver att du tar steg för att säkra att du har historisk data att tillgå även efter 2023.

Google Universal Analytics överges

I korta ordalag är denna GA-version inte längre helt kompatibel med dagens lagstiftning, exempelvis på grund av GDPR och resultatet av domen Schrems II. Integritetsfrågan och USA:s insamling av persondata via verktyget har länge varit på tapeten. I Sverige använder vi fortfarande GA men i flera länder, exempelvis Frankrike och Österrike, har det blivit olagligt att nyttja analysverktygen.

Vad händer med gammal data i GA?

Efter 1 juli 2023 kommer alltså inte USA samla in mer data. Den data som finns sedan tidigare är tillgänglig fram till december 2023, därefter raderas den permanent.

Du kan INTE exportera all historisk data

Det går inte att exportera all historisk data från din gamla GA-uppsättning till GA4. Det innebär att ju senare du går över till nya versionen, desto mindre historik har du att gå på.

Google, och vi, uppmanar dig därför att göra flytten så snart som möjligt. För att ta ett exempel: om du börja använda GA4 den 1 juli 2022 så har du precis ett års data att tillgå när gamla GA slutar gälla 1 juli 2023.

Fem fördelar med GA4

… och tre nackdelar

Två alternativ för dig som inte vill köra GA

Matomo

Matomo är en all-in-one analysplattform, byggt på open source, med fokus på ägandeskap kring data och flexibilitet. Verktyget har därför blivit ett populärt val hos många svenska myndigheter.

Fördelar med Matomo

Plausible

Plausible är en ny spelare från 2019 som absolut är en värdig konkurrent till Google Analytics. Fokus ligger på privacy first och enkelhet, även detta verktyg är byggt på open source.

Fördelar med Plausible