I WordPress finns ett antal inbyggda nivåer av användarrättigheter. I de flesta av våra projekt räcker dessa gott och väl men vi har även gjort projekt där vi utökat möjligheterna. Prata gärna med Triggerfish om ni har krav på att webbplatsen ska ha andra, utökade möjligheter än vad WordPress core erbjuder.

De inbyggda nivåerna i WordPress är:

Prenumerant / Subscriber

En prenumerant har väldigt begränsade rättigheter. I princip kan en prenumerant endast läsa innehåll och kommentera information med sin identitet. Vi föreslår att man använder prenumerant i de fall där man t.ex. vill begränsa så att vissa sidor endast får läsas av en inloggad person, avdelning, kundkategori etc.

Medarbetare / Contributor

En medarbetare har lite mer befogenheter än en prenumerant och kan skriva egna sidor eller inlägg utan att publicera. Sidorna behöver granskas och publiceras av en redaktör eller administratör. En medarbetare kan inte ladda upp filer eller bilder till sitt innehåll. Vi brukar föreslå att man använder denna rättighet om man t.ex. släpper in gästskrivare eller personer som jobbar på en specifik avdelning på bolaget och som behöver verifieras av en annan administratör.

Författare / Author

En vanlig användarrättighet bland skribenter på större webbplatser. En författare har fulla rättigheter att skriva, ändra och publicera sina egna inlägg och sidor.

Redaktör / Editor

En redaktör kan skriva, ändra och publicera alla sidor och inlägg på webbplatsen – både sina egna och andras. Denna rättighet kan även redigera kategorier, länkar och moderera kommentarer.

Administratör

Administratören har fulla rättigheter och kan t.ex. göra temainställningar och installera plugins. En administratör kan även lägga till nya användare och dela ut behörigheter och är den som kan styra över allt innehåll på webbplatsen.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om WordPress användarrättigheter på detaljnivå.