Enligt en nyligen presenterad undersökning är drivkraften till att byta webbplats idag att anpassa sidan mot mobila enheter. Hela 42 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att deras företag/organisation planerar att ta fram en webbplats med responsiv design under 2013.

Det menar de nästan 600 företag och organisationer som svarat på undersökningen ”Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2013” som Web Service Award tagit fram. Här kommer utdrag ur rapporten:

Årets viktigaste webbtrend är responsiv design. I takt med att vårt surfande allt mer flyttar från datorn till mobila plattformar som smartphones och surfplattor förändras kraven på hur en webbplats måste vara uppbyggd och konstruerad. Responsiv design är svaret, alltså en webbplats som anpassar sin struktur och layout utifrån storleken på skärmfönstret på den enhet man surfar från.

Den tidigare trenden med appar är på klart nedåtgående. I 2012 års trendundersökning uppgav 21 procent av respondenterna att de tänkte utveckla appar. I år är den siffran nere i 8 procent. Men det betyder inte att apparna håller på att dö ut, bara att de får en smalare roll. Apparna är fortfarande överlägsna webbplatserna när det handlar om mashups mellan webbdata och funktioner som finns i telefonen, t.ex. telefonens GPS. Dessa avancerade tjänster klarar normalt inte en webbplats.

Trots den starka mobila trenden kan vi konstatera att 52 procent idag saknar mobil lösning. Det är anmärkningsvärt att hälften av webbplatsägarna tycks ligga efter i tiden. Samtidigt svarar 42 procent att de tänker utveckla responsiv design, 14 procent att de tänker göra en mobilsajt och 8 procent att de tänker ta fram en app, så nästa år sannolikt siffran lägre.

För oss som jobbar löpande med våra kunder och genomför projekt för nya platser ser vi en ökad efterfrågan att anpassa eller göra responsiva versioner av befintliga webbplatser samt att i princip alla nyproduktioner innefattar responsive design. Redan för ett år sedan började vi rekommendera responsiva webbplatser till våra kunder och lägger idag cirka en tredjedel av vår produktionstid på att göra smarta responsiva lösningar. Vi tycker att det är kul och det är en smart investering.

Om du vill kika på några responisiva webbplatser vi gjort kan du kika på dessa: frostbite.com eller divinklubb.se.

Vill du veta mer om responsiva lösningar för din webbplats kan du kontakta oss så berättar vi mer.