WordPress dominerar marknaden bland CMS och fortsätter hela tiden att öka i popularitet tack vare sin öppna källkod, modulära systemarkitektur och lättjobbade gränssnitt för redaktörer. Möjligheten att installera egna tillägg/plugins för utökad funktionalitet bidrar starkt till detta.

Har du koll på förvaltningen av din webbplats vet du också att du aldrig ska röra de filer som utgör WordPress kärna. WordPress modulära uppbyggnad tillåter dig istället att hantera funktionalitet du saknar genom att nyttja plugins, som kan förändra både färg, form och funktion enligt dina önskemål.

wordpress.org hittar du en katalog med över 20 000 plugins som är gratis. Utöver dessa är det massvis av bolag och enskilda utvecklare som publicerat plugins på sina egna webbplatser och i andra marknadskanaler som kostar från några kronor till några tusenlappar där det ofta är möjligheten till support som driver kostnad. För WordPress spelar det ingen roll om pluginet är gratis, köpt eller om du utvecklat det själv. Plugin hanteras superenkelt genom det inbyggda gränssnittet och är i många fall ett kostnadseffektivt sätt att utöka funktionaliteten på din webbplats. Men det beror på!

Här är 5 saker att tänka på när du jämför plugin med varandra innan du väljer att installera ett nytt plugin på din webbplats.

1. Antal installationer

Ett plugin med många aktiva installationer är i de flesta fall bättre än ett med färre antal. När fler använder ett plugin testas det också skarpt i en mängd olika scenarios, vilket också ger upphov till fler buggrapporter som i sin tur bör leda till fler uppdateringar i pluginet vilket ökar säkerhet, prestanda och funktion.

2. Feedback från användarna

Ett plugin med hög rating har förmodligen funnits på marknaden ett tag och har mognat så pass mycket genom sina kontinuerliga uppdateringar att det inte finns så många allvarliga säkerhetsbrister eller buggar kvar. Detta kan dock förändras fort om pluginet ändrats väsentligt mellan två versioner. Se därför till att även kolla in utvecklarens issue tracker eller supportforum för att bilda dig en uppfattning om aktuell status.

3. Uppdateringsfrekvens

Om utvecklarna bakom ett plugin inte löpande publicerar uppdateringar är det i de flesta fall en dålig idé att välja just detta plugin trots sin popularitet, rating och fina reviews. Att samtliga delar av din webbplats hålls uppdaterade är den viktigaste punkten i förvaltningen av din webbplats. Därför ska du se dig om efter andra alternativ till plugin som sällan eller aldrig uppdateras. Kanske har du redan ett plugin som mött alla dina kriterier sedan något år – men där bolaget bakom slutat med sin support – då är det också dags att leta efter alternativ. Snabbt!

4. Support

För de plugin du köper är oftast källkoden inte öppen för allmänheten. Det innebär att du lägger allt ansvar i händerna på utvecklarna bakom pluginet för all hjälp du kan tänkas behöva om du har användarfrågor, upptäcker problem eller blir hackad. Kolla därför vilken typ av support du kommer få, hur du gör för att få support samt i de fall där pluginets funktion kommer utgöra en central del av webbplatsens affärsvärde, även om du kan betala för utökad support. Svarstiden är den viktigaste parametern du ska kolla på när du jämför supportnivåer.

5. Prestanda

Det är vanligt förekommande att ett plugin har mycket mer funktionalitet än vad du faktiskt har behov av. Tyvärr ser man inte alltid detta heller, då det kan vara funktioner som körs vid varje sidladdning för att på ett eller annat sätt möjliggöra pluginets generella funktion – trots att just de funktioner du är ute efter inte körs på den sidan du laddar just nu. Ett tips kan vara att kolla hur lång tid en sida i administrationen och på framsidan tar före och efter du installerat pluginet, för att på detta sätt få ett hum om pluginets påverkan på din webbplats generella prestanda. Se även till att göra denna kontroll löpande, då pluginets påverkan på en webbplats över tid generellt ökar i takt med längden det varit installerat. I alla fall för de plugin som skriver mycket till databasen (som loggfunktioner, statistik, rapporter mm).

… om du vill vara riktigt säker

Om du som vi gillar att vara på den säkra sidan, och har den tekniska kunskapen – kommer här ytterligare 5 saker du kan kolla på i din analys av ett plugin.

  1. Säkerhetsbrister – Börja alltid med att kolla på listor som wpscan.com om pluginet finns eller funnits med där tidigare!
  2. Historik – Gå igenom issue trackern mellan varje major/minor och se vilka typer av fel som funnits och hur de rättats. Finns ett publikt repo, se då till att ägna några timmar där.
  3. Requests – Är databasfrågor optimerade? Vilka script körs vid sidladdning, körs några remote requests?
  4. Filters/Hooks? – Har vi möjligheten att modifiera väsentliga delar utan att röra pluginkoden?
  5. Validering – Validerar kodbasen? Errors / Warnings. Good enough?

Vilka plugins använder vi själva i våra projekt?

Vi har begränsat oss till ett fåtal plugins som vi alltid har med i våra projekt. De utvecklas löpande, har stora communityn runt dem med många användare och är erkänt säkra.

Får du installera plugins när Triggerfish har ett förvaltningsansvar?

På grund av riskerna enligt ovan tillåter vi inte våra kunder att själva installera plugins utan att vi först fått genomföra vår egna analys. Detta för att säkerställa en trygg förvaltning. Oftast möter de plugin vi testar våra högt ställda krav – då installerar vi dem åt dig!

När pluginet inte möter våra krav?

Då hjälper vi till att hitta en alternativ lösning eller så utvecklar vi funktionaliteten åt dig. Fördelen med en egenutvecklad funktionalitet är primärt att vi har kontroll över koden och kan säkerställa att förvaltning kan fortlöpa smidigt. Detta gäller främst utveckling av integrationer mot olika externa system såsom MyNewsDesk, Cision, olika nyhetsbrevstjäsnter, sociala medier osv.

Funderar du på att installera ett plugin på din webbplats? Kontakta oss så hjälper vi dig!