Nu har vi fått efterlängtad förstärkning av Henrik Bygdeman, ny UX-designer här på Triggerfish. Efter flera år av byråjobb och UX-frågor kliver han in och står redo att hjälpa dig som kund med datadrivna och användarcentrerade insikter och råd.

Vad pysslade du med innan du kom till oss?

– Efter KTH-studier började jag som UX-designer på byrå och har varit verksam i över 7 år. Jag har jobbat med en massa olika typer av verksamheter och kunder, bland annat myndigheter, fastighetsbolag, startups, fackförbund och trygghetsråd.

Du jobbar som UX-designer, vad gör man egentligen då? 

– Man kan säga att man är lite av en arkitekt, psykolog och strateg på samma gång. Genom strukturerade metoder och undersökningar analyserar man och får fram så mycket som möjligt om kunden – och kundens kund. Man analyserar och kartlägger behov och önskemål samt skissar fram hur dessa bäst ska uppfyllas i ett system eller på en webbplats. Målet är att utveckla tjänster med hög verksamhetsnytta, som upplevs användarvänliga och löser användarnas problem.

Effektkartläggning är en metod inom UX, vad innebär det? 

– Effektkartläggning (och effektstyrning) är en metod som ger tydlig underlag kring vilka funktioner vi bör prioritera för en webbplats eller tjänst. Genom att se till effekterna vi vill uppnå inom verksamheten och vilka behov hos användarna dessa kan kopplas till kan vi enklare prioritera den funktionalitet som ger mest effekt.

Att skapa kundresor kan vara en viktig del i att kartlägga användarens behov. Vad är det och när passar det bra att göra? 

– Kundresor används för att fånga upp alla steg som en användare gör inför att de står inför ett problem eller vill göra en viss sak, exempelvis köpa en produkt på nätet. Genom att fokusera på alla steg i processen och identifiera vilka delar som upplevs problematiska hos användarna kan vi få insikter som hjälper oss förbättra kundresan

Fördelen med kundresor är att du tvingas tänka på alla kontaktpunkter och inte enbart de som rör webben. Även om slutmålet i många fall kan vara att en kund ska besöka er webbplats är det viktigt att alla steg innan dess också fungerar bra för att man faktiskt ska gå till er, och inte någon annan.

Du gillar komplexa problem och går igång på att förenkla och göra det bästa för slutanvändarna, har du något exempel vad detta kan vara?

– Ett problem kan oftast upplevas mer komplext än vad det egentligen är, utifrån vilken situation man står inför. Är exempelvis slutanvändaren stressad kan även ett mindre problem bli större i användarnas ögon.

Ett konkret exempel är när jag åker tåg. Jag, och förmodligen många med mig, har ofta har svårt att veta var på plattformen jag ska stå för att hamna vid rätt vagn. Trots att du ser vagnordningen så kan det vara svårt att veta från vilket håll tåget kommer ifrån. Det gör att jag ibland hamnar på helt fel sida av plattformen och behöver springa till andra sidan med packning.

SJ verkar ha förstått mitt problem och löst det genom att använda mobilens GPS i deras app. De visar var jag står i förhållande till det ankommande tåget INNAN det är på plattformen. På så sätt kan jag planera och ställa mig vid rätt plats direkt.

Våra kunder får ju gärna kontakta dig för att bolla samarbeten. Vad är de största vinsterna för dem som satsar på UX?

– För det första ger en god användarupplevelse mycket nöjdare kunder. Förväntningarna från användare är höga, minsta lilla krångel kan få dem att välja någon annan än dig. Därför behöver upplevelsen vara så smärtfri som möjligt.

För det andra gör ett tydligt UX-tänk att vi lägger fokus och tid på det som faktiskt ger nytta till verksamheten och väljer bort sådant som inte efterfrågas av användarna.

För det tredje så bidrar UX-fokuset till att era användare oftare känner sig sedda och lyssnade på. En viktig del i mitt jobb är nämligen att involvera slutanvändarna i designprocessen och den typen av kundinteraktion skapar i princip alltid en positiv bild av ert varumärke hos användaren.

Så vad är då slutligen dina tre bästa tips som du anser ger mest effekt?

  1. Implementera ingenting som är baserat på gissningar.
  2. Koppla dina beslut till användarbehov och verksamhetsmål.
  3. Mät och följ upp för att fortsatt kunna förbättra verksamhets- och användarnyttan. 

Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb på Triggerfish? 

– Alla olika kunder och kollegor! Min bild av Triggerfish är att det finns en ambition att erbjuda den absolut bästa lösningen för kunderna och deras slutanvändare. Jag hoppas därför kunna bidra till detta med mitt UX-perspektiv.