Under våren har Triggerfish varit gästföreläsare på Berghs där vi blivit inbjudna att föreläsa och berätta om ”livet efter lansering” och vikten av att ha en strategi för sitt digitala projekt när man är klar.

Vi ser ett växande problem där webbplatsägare idag inte har en fungerande strategi och plan för hur man förvaltar sina webbplatser. Typiska problem som vi i vår dagliga verksamhet ser är;

Summa summarum är att det finns en stor säkerhetsrisk på många bolags webbplatser men det är sällan något vi pratar om. Vår föreläsning belyste hur man bör tänka när det kommer till förvaltning och hur man kan minimera riskerna. Givetvis skiljer sig detta beroende på projektets karaktär och omfattning och det blev en hel del intressanta diskussioner på föreläsningen.

Hör av dig till oss om du vill höra mer om förvaltning av WordPress.