Reklam-, kommunikations- och digitala byråer tampas med utmaningen att driva verksamheten med god lönsamhet. Svårigheten är att hitta den perfekta balansen mellan hög kundnöjdhet, lönsamhet och framgång.

Triggerfish är en av få byråer i Stockholm som gör god vinst och det är vi givetvis otroligt stolta över. Samtidigt har vi nöjda kunder och långvariga samarbeten, vilket är ett trevligt bevis på att vi har ett koncept om fungerar. Vi vill gärna dela med oss av varför vi tror att vår modell funkar.

Managementkonsulten Håkan Bodman (även kallad Byrådoktorn i samarbete med Resumé) uppmärksammade Triggerfish sätt att jobba förra året och har nyligen skrivit artiklar i ämnet. Nu ska vi på ett sakligt vis försöka förklara vår syn på några av de byggstenar som vi tror gör Triggerfish till en framgångsrik byrå.

Kunden känner trygghet

Vi vill påstå att en bra kund är en kund som känner sig trygg med sin webbyrå i alla lägen. Trygghet ger dialog, dialog ger förtroende och förtroende ger fler affärer för alla parter.

Vi frågar oss ofta hur vi får våra kunder att känna sig trygga med oss. Vad är trygghet? Vad gör kunden otrygg? Mycket kokar ner till sunt bondförnuft, men vi har märkt att väl genomarbetade processer och strukturer för alla delar av vår verksamhet också är viktigt.

Motiverade medarbetare

När medarbetarna på byrån känner sig delaktiga, motiverade, inspirerade och vet vad som förväntas blir det lättare att fatta rätt beslut i dialog med kunderna. Snabba och kloka beslut gynnar alla parter.

Motiverade medarbetare är en viktig grundsten i en byrås verksamhet då det skapar glädje, inspiration, flexibilitet och välvilja.

Inspirera & utmana

En lönsam relation är långvarig och bygger på att man triggar varandra att jobba vidare med sin webbplats. Att strukturerat jobba fram nya idéer och förslag, att hela tiden planera för nästa fas innebär att både kunden och vi som byrå jobbar vidare på befintliga relationer. Win-win.

Förändring

Att driva en webbyrå innebär att man konstant måste anpassa sig till marknaden. Det gäller att utmana och förändra erbjudandet genom leverans. Vi brukar säga att det enda som består är förändring. Den som gör samma sak imorgon som man gjorde igår blir inte långlivad i vår bransch.

Tid och planering

Att ha koll på tiden och jobba strukturerat med planering och beläggning är A & O. Det ska vara ordning och reda på torpet. Tid är i slutändan det vi säljer och det är viktigt att hålla koll på löpande tid för olika projekt och att i efterhand analysera nedlagd tid.

Välj bort och fokusera

Vi anser att det är bättre att ärligt välja och förtydliga vad vi som byrå är riktigt bra på istället för att vara en byrå som säger att vi kan allt och sedan inte riktigt klara leveransen. Gör det du är riktigt bra på, ingå gärna i samarbeten för de bitar du inte behärskar eller våga säg nej. Nyckeln till framgång är att locka det bästa ur varje samarbete!