Fler och fler kunder vill jobba med UX – ett arbetssätt som i grunden handlar om att jobba användar- och verksamhetscentrerat med syfte att förstå hur du kan skapa den absolut bästa lösningen. Vi bad därför vår UX Designer Henrik Bygdeman reflektera över varför UX har blivit en så populär del av vårt erbjudande. 

Men först, nu har du jobbat över ett år på Triggerfish! Vad är dina spontana tankar om denna första tid?

Året har varit väldigt spännande, med nya kunder, verksamheter och projekt att sätta sig in i. Det har också varit väldigt roligt att få introducera ett mer UX-fokuserat arbetssätt, komma närmare kundens verksamhet och deras användare i processen och på så sätt skapa mer användbara lösningar.

UX-området är brett, och fortfarande ganska nytt för många. Kan du beskriva hur vi jobbar med UX hos Triggerfish?

Målet med allt är att skapa den bästa lösningen som går. Det låter ju kanske enkelt men det innebär att vi först måste förstå vad kunden vill uppnå med tjänsten, vilka användare de riktar sig till och vad användarna vill få ut av användandet. Detta görs främst genom workshops tillsammans med kund och genom olika typer av användarundersökningar. 

När vi väl fått de insikter vi behöver går vi vidare till att definiera lösningen. Beroende på vad vi behöver lösa så ser detta arbete olika ut. Om lösningen är en webbplats/tjänst kan det innebära att vi tar fram wireframes och användarflöden för att definiera funktionalitet och flöden. Det kan också handla om att ta fram ny informationsstruktur för att göra det enklare för användarna att hitta den information eller funktionalitet de är ute efter.

I designarbetet och efter lansering är målet att jobba användarcentrerat, för att verifiera att lösningen vi tagit fram uppfyller användarnas behov och mål. Detta kan göras genom användningstest, antingen av klickbar prototyp eller på utvecklad tjänst. Det kan också göras genom att observera besökarna på webbplatsen med verktyg som Hotjar för att få insikter om användandet.

Du är oftast med tidigt i kundsnacket, vad är fördelarna med det?

Fördelen är främst att jag har lättare att gräva djupare i kundens önskemål och förstå grundproblematiken. Utan tidig kontakt finns det en risk för att lösningen vi tar fram fokuserar på att lösa fel sak. Då missas liksom nyttan både för kunden och dess användare.

En UX-designer jobbar såklart inte ensam. Hur ser ditt samarbete ut med byråns andra specialistkompetenser?

Eftersom varje person och varje kompetens har sitt sätt att se på ett specifikt problem så gör samarbetet att vi kan få fram många bra lösningar som förbättrar användbarheten och upplevelsen av exempelvis en tjänst. Det är en väldigt rolig och givande process som jag verkligen ser som en styrka för kunden. Jag som UX-designer behöver alltså inte alltid  ta fram den lösning vi ska utveckla, många gånger kan lösningen komma någon annanstans ifrån. Min roll blir då att säkerställa att den bidrar till förbättrad UX.

Vi jobbar ju dagligen med flera kunder där du hjälper dem med olika aspekter av UX. Ge oss några exempel tack! 

‌Först vill jag bara nämna att UX-mognaden hos våra kunder är väldigt hög. Det är otroligt kul och lägger grunden för gedigna, engagerade och framgångsrika samarbeten. 

Ett exempel är Vasakronan där vi kontinuerligt jobbar för att optimera webbplatsen så att den ska bättre nå Vasakronans mål och skapa en bättre användarupplevelse för besökarna. Arbetet har inneburit ett nära samarbete med Vasakronan för att förstå vad de vill uppnå på webbplatsen, men också ett användarcentrerat arbetssätt där vi tagit fram wireframes och klickbara prototyper av föreslagna nya lösningar som vi därefter kunnat användningstestat för att verifiera att de uppfyller användarnas behov och mål innan vi går vidare till utveckling.

Ett annat exempel är förstudiearbetet som vi gjort för Hemsös nya webbplats, vilket innefattar en effektkartläggning – för att förstå Hemsös bild av vilka effekter man vill uppnå och vilka användargrupper som ska bidra till dessa. Dessutom genomförde vi ett antal djupintervjuer med de olika användargrupperna för att förstå vilka behov och mål dessa hade med webbplatsen. Effektkartläggningen och användarintervjuerna gav oss den förståelse vi behövde för att ta fram en webbplats som både stödjer verksamhetens och användarnas behov och mål.

Jag har helt enkelt haft det himla roligt det senaste året. Ett stort smörgåsbord med roliga projekt och aktiviteter! 

Du driver en himla massa workshops till vardags. Vad innebär det att facilitera den typen av möten?

Enkelt uttryckt så tar man rollen som vägledare och guide. På ett strukturerat sätt hjälper jag andra att komma till beslut kring viktiga frågor och möjliggör att alla kan bidra med sina idéer och tankar. Rollen innebär alltså inte att man ska ta beslut för gruppen. Det handlar om att vara inlyssnande och fokusera på att ta gruppen från diskussion till handling. 

Det är verkligen inte enkelt, så hur gör man det riktigt riktigt bra?

Först och främst krävs en tydlig plan.Varje övning ska ha ett tydligt syfte och bidra till att man kommer ett steg närmare slutmålet med workshopen.

Men. Även om man har en tydlig plan så måste man samtidigt vara beredd på att kunna improvisera en del för att komma vidare. Ibland kan diskussioner göra att moment tar längre (eller kortare) tid än man tänkt och olika grupper kan behöva olika övningar för att komma vidare i workshopen. Det kan därför vara bra att ha en reservplan och en verktygslåda med andra övningar som passar gruppen bättre.

En fågel har viskat att du har fått en UX-kollega, berätta mer?

Ja, visst är det fantastiskt! I slutet på augusti började Emma Löwenberg som UX Designer på Triggerfish. Hon är erfaren, driven och har stor kompetens inom tillgänglighet. Nu när vi är ett UX-team kan vi erbjuda ännu fler kunder ett mer UX- och användarcentrerat arbetssätt. Så, om du är kund (eller vill bli kund) och letar UX-kompetens så finns det nu nya möjligheter till samarbeten. Det är bara att hojta!