Koncept, design och produktion av webbplats för rekryteringsbolag

Talent Recruitment

Talent Recruitment fokuserar på att rekrytera nya topptalanger inom bank, finans och redovisning.

Utmaning

Att utifrån den nya varumärkesplattformen ta fram en webbplats som stödjer bolagets vision, position på marknaden, målgrupper samt har hög fokus på konvertering.

Uppdrag

  • Koncept och design utifrån varumärkesplattform
  • Integration mot Bullhorn
  • Produktion i WordPress
  • Förvaltning

Resultat

Lyckad lansering och välkomnad webbplats till marknaden.

Genom en integration med rekryteringsverktyget Bullhorn går det snabbt och smidigt för kandidater att ansöka och administrationen förenklas för Talent Recruitment.