Webbprojekt för en av Stockholms ledande bredbandsleverantörer

Stockholms Stadsnät

Stockholms Stadsnät erbjuder bredbandstjänster till företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Storstockholm.

Utmaning

Stockholm Stadsnät agerar på en hårt konkurrentutsatt marknad med många aktiva aktörer. Triggerfish uppdrag var att paketera den digitala närvaron i en ny webbplats som var tydligare målgruppsinriktad samt bättre anpassad för SEO.

Uppdrag

  • Koncept och design
  • Paketering
  • Teknisk produktion
  • SEO

Resultat

En modern och lättanvänd webbplats där besökaren lätt förstår erbjudande samt på ett enkelt sätt får kontakt med bolaget.

Kraftigt förbättrad upplevelse för mobila besökare.