Strategi, paketering och produktion av webb för Sveriges största måleriföretag

Sandå

Webbplats för Sandå

Sandå är Sveriges ledande måleriföretag med en omsättning på 1,5 miljarder. Triggerfish tog fram och ansvarar för den digitala närvaron.

Utmaning

Sandå vänder sig till många olika målgrupper, alltifrån privatpersonen till det mycket omfattande projekt. Man har 70 kontor med styrkan att vara lokal men ändå besitta kompetensen av en rikstäckande organisation. Utmaningen var att få ihop denna något spretiga verksamhet till en samlad kommunikation.

Uppdrag

  • Strategi och paketering
  • Koncept och design
  • Struktur
  • Teknisk produktion
  • Förvaltning