Intranät och publik webbplats för ett av världens främsta spelföretag

DICE

DICE är ett av världens främsta spelföretag som skapar extraordinära upplevelser med bl.a den ständigt framgångsrika serien Battlefield, Star Wars Battlefront och kommande Mirrors Edge i spetsen. Triggerfish är DICE webbyrå i Norden och har under åren genomfört totalt tre projekt: publika webbplatser för DICE och Frostbite samt intranät för DICE i Norden.

Utmaning

Utmaningarna i de tre webbprojekt som vi har gjort för DICE och Frostbite har varit att skapa lösningar som ligger i absolut framkant vad gäller teknik och innovation, stödjer rekrytering samt DICE interna processer. 

Uppdrag

  • Analys, strategi, paketering
  • Koncept, webbdesign och servicedesign av intranät
  • Teknisk produktion

Resultat

Ett personifierat intranät med ett händelserikt flöde och e-handel. För publika webbplatser har vi jobbat med begreppet ”you got what it takes” för att attrahera de bästa utvecklarna i världen att söka sig till DICE.

”Tack för all er hjälp med detta projekt!”

Carl Tamleht, Sr Manager Talent Acquisition på EA