Sammanslagning av två webbplatser, lansering av ny grafisk profil samt inspirerande webbplats

D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett börsnoterat bolag som äger och förvaltar bostadsfastigheter i framförallt Stockholmsområdet, men även i Eskilstuna och Strängnäs. I bolaget ingår även fastighetsbolaget Östgötaporten i Norrköping.

Utmaning

Från att tidigare kommunicerat till sina hyresgäster via varumärket Graflunds skulle D. Carnegie & Co skapa en gemensam webbplats för såväl hyresgäster som finansiella intressenter och samtidigt lansera en ny profil.

Utmaningarna i projektet var främst att skapa tydliga ingångar för respektive målgrupp, ge ökad möjlighet till självservice samt förtydliga information och kommunikation inom respektive bostadsområde.

Uppdrag

  • Strategi och analys
  • Paketering av D. Carnegies tjänster och erbjudande
  • Design och koncept i samarbete med Happify
  • Produktion i WordPress
  • Förvaltning

Resultat

Tydliga och flera alternativa ingångar för de olika målgrupperna gör att besökaren snabbt hittar vad den söker. För att varje regionkontor ska kunna kommunicera direkt till sina hyresgäster har varje område undersidor med specifikt innehåll och flöde från sin Facebooksida.

Alla formulär för kontakt, serviceanmälan och intresseanmälningar har kopplingar till respektive regionkontor. För att inspirera till att renovera sitt boende eller flytta till en nyrenoverad lägenhet kan besökaren titta på en 360 graders virtual tour.

”Triggerfish har varit en handfast webbyrå som drivit projektet med att slå samman två webbplatser till en samt givit oss en webbplats som förklarar vårt erbjudande, erbjudit smarta lösningar mot vår målgrupp samt gör oss stolta att jobba för D. Carnegie. Stort tack till teamet på Triggerfish”

Björn Sundberg, informationschef