Flerspråk vs multisite

En fråga vi ofta får är vad vi rekommenderar för en webbplats som har behov av att visa sitt innehåll på flera olika språk: att använda ett flerspråksstödspluginen eller att använda en så kallad multisite i WordPress.

Båda tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar. Här nedan reder vi ut begreppen och försöker ge er en vägledning i vad ni skall välja.

Obs. Vi använder begreppen språk och marknader då det inte alltid är samma sak. Inom t.ex. en marknad kan det ibland finnas ett behov av att visa innehållet på flera olika språk.

Innan man väljer är det viktigt att man tänker igenom sina krav, syftet med webbplatsen samt vilken typ av organisation man har.

Typiska frågor är:

 • På vilken nivå behöver åtkomst för användare och redaktör kunna styras för varje enskilt språk?
 • Finns det ett behov av att kunna koppla ihop visst innehåll på de olika språken? Ett exempel kan vara att visa nyheter från huvudspråket på de övriga språken.
 • Behövs ett gemensamt eller separat mediabibliotek för hantering av filer och bilder?
 • Uppdatering av olika typer av innehåll, t.ex. produkter. Ska detta ”slå igenom” på alla språk? Dvs. produkt X på svenska har ett metavärde Y, vars värde vid en uppdatering ska slå igenom på alla övriga språk.
 • Skall integrationer mot externa system vara globala (gäller för alla) eller lokala (enskilda språk)?

Flerspråksstödsplugin

Med ett flerspråksstödsplugin har ni en webbplats på flera olika språk. Fördelen med detta är att ni slipper byta webbplats för att skapa innehåll på flera olika språk och ni kan enkelt duplicera och översätta era sidor.

Det är även rent tekniskt en enklare installation att underhålla och att vidareutveckla – ni slipper ta hänsyn till de olika fallgroparna som kan uppstå med en multisiteinstallation – mer om detta längre ner.

Vi rekommenderar er att använda ett flerspråksstödsplugin om er kravbild ser ut enligt följande:

 • Har behov av upp till 5språk.
 • Smidigare hantering av publicering av innehåll såsom t.ex. nyheter på flera olika språk.
 • Vill enkelt kunna lägga till och ta bort nya språk.
 • Vill ha ett gemensamt mediabilbiotek (det går att ha separata bibliotek också).
 • Har inget behov av att anpassa design för de olika språksiterna. Mindre justeringar är ok.
 • Vill enkelt kunna koppla ihop sidor med respektive översättning.

Multisite

Multisite-lösningen innebär kort att man i WordPress sätter upp olika separata webbplatser inom samma WordPress-installation.

Som nätverksadministratör kommer man åt alla webbplatser från ett och samma inlogg och man kan enkelt ge olika redaktörer åtkomst till ett eller flera språk.

Rent generellt rekommenderar vi en multisite-installation om:

 • Man har avancerade krav gällande redaktörers rättigheter.
 • Man har krav gällande olika språk inom en viss marknad / site.
 • Man har krav gällande att kunna branda en viss marknad / varumärke / site.
 • När marknaderna skiljer sig markant från varandra.
 • Är e-handel del av projektet där det inkluderar tyngre filtrering och man skall gå mot flera marknader är multisite att föredra.
 • När man har väldigt många språk / marknader. Har man mer än 15 språk brukar flerspråk bli långsamt i admin.
 • Man önskar bryta loss en marknad i framtiden.

Vilken väg skall man välja? Som alltid beror det lite på men vi hoppas att ovan beskrivning gjort saker och ting tydligare samt även hjälpt er vilka frågor som är viktiga att fundera över.

Hoppas vi att du blivit klokare. Hör gärna av dig med frågor gällande just era behov.